சனிக்கிழமை, செப்டம்பர் 25
Shadow

flood news

Tsunami Warning Issued for Parts of Alaska after 8.2 Magnitude Earthquake

Tsunami Warning Issued for Parts of Alaska after 8.2 Magnitude Earthquake

flood news, HOME SLIDER, NEWS, உலக செய்திகள்
  Tsunami Warning Issued for Parts of Alaska after 8.2 Magnitude Earthquake   A tsunami warning was issued for parts of Alaska after a large earthquake struck the peninsula in usa. The U.S. Geological Survey said the quake was magnitude 8.2 and hit 56 miles (91 kilometers) east southeast of Perryville, Alaska at about 8:15 p.m. Wednesday. The quake was about 29 miles (46 kilometers) below the surface of the ocean, according to USGS. The US National Tsunami Warning Center issued warnings for South Alaska and the Alaska Peninsula. A tsunami warning issued for Hawaii has been canceled. Two other earthquakes with preliminary magnitudes of 6.2 and 5.6 occurred in the same area within a half hour of the first one, the U.S. Geological Survey reported. The Pac...
Massive Nature disaster in china சீனாவின் வெள்ள பேரழிவு அதிர்ச்சிக் காட்சிகள்

Massive Nature disaster in china சீனாவின் வெள்ள பேரழிவு அதிர்ச்சிக் காட்சிகள்

flood news, HOME SLIDER, உலக செய்திகள், வீடியோ
  Massive Nature disaster in china சீனாவின் வெள்ள பேரழிவு அதிர்ச்சிக் காட்சிகள்   https://youtu.be/1zD9FyO_cGo The catastrophic floods that struck the central city of Zhengzhou this week have given China's urban planners a foretaste of future disasters as climate experts reckon the country had better learn to live with record-breaking rainfall. Official data shows about 98% of China's 654 major cities are vulnerable to flooding and waterlogging, with rapid growth in recent decades creating urban sprawls that covered floodplains with impermeable concrete. The deluge on July 20 dumped 800-900 milli metres of massive rainfall in what was described by Chinese media as a "once in a thousand year" event.   What do you think? Why are there been so many massi...
Climate disaster in Italy! Massive Hailstorm destroyed hundreds of Vehicles in Milan City!

Climate disaster in Italy! Massive Hailstorm destroyed hundreds of Vehicles in Milan City!

flood news, HOME SLIDER, உலக செய்திகள், வீடியோ
  Climate disaster in Italy! Massive Hailstorm destroyed hundreds of Vehicles in Milan City!   https://youtu.be/EHjO6a9tOW0 What do you think? Why are there been so many massive natural disasters Italy? Is it a climatic weapon? or is it an omen of the end? Perhaps science has already given the answer and this is global warming? Please write your opinion in the comments below the video!
Climatedisaster Terrible massive flood in Cedar City Utah, USA அமெரிக்காவில் பயங்கரமழை சூறாவளி!

Climatedisaster Terrible massive flood in Cedar City Utah, USA அமெரிக்காவில் பயங்கரமழை சூறாவளி!

flood news, HOME SLIDER, உலக செய்திகள், வீடியோ
  #Climatedisaster Terrible massive #flood in Cedar City Utah, #USA அமெரிக்காவில் #பயங்கரமழை சூறாவளி!       https://www.youtube.com/watch?v=IVqAaZHE6-k   What do you think? Why are there been so many massive natural disasters USA? Is it a climatic weapon? or is it an omen of the end? Perhaps science has already given the answer and this is global warming? Please write your opinion in the comments below the video!  
Massive sandstorm attack in China 330அடி உயரத்தில் வீசிய மணல்புயல் அதிர்ச்சி காட்சி

Massive sandstorm attack in China 330அடி உயரத்தில் வீசிய மணல்புயல் அதிர்ச்சி காட்சி

flood news, HOME SLIDER, உலக செய்திகள்
Massive #sandstorm attack in China 330அடி உயரத்தில் வீசிய #மணல்புயல் #அதிர்ச்சிகாட்சி Massive sandstorm engulfs China’s northwest Dunhuang, causing chaos in ancient Silk Road city   https://youtu.be/wObWKX-jhlY   What do you think? Why are there been so many massive natural disasters china? Is it a climatic weapon? or is it an omen of the end? Perhaps science has already given the answer and this is global warming? Please write your opinion in the comments below the video!
shocking Italy!! ​Fury of Nature hit Italy! Devastating Flash Floods hit Cernobbio!!

shocking Italy!! ​Fury of Nature hit Italy! Devastating Flash Floods hit Cernobbio!!

flood news, HOME SLIDER, உலக செய்திகள், வீடியோ
shocking Italy!! ​Fury of Nature hit Italy! Devastating Flash Floods hit Cernobbio!!   A natural disaster struck the Italian municipality of Cernobbio this on July 27. The rivers that descend from the mountains into Lake Como have greatly increased due to heavy rains and Massive overflowed their banks. What do you think? Why are there been so many massive natural disasters lately? Is it a climatic weapon? or is it an omen of the end? Perhaps science has already given the answer and this is global warming? Please write your opinion in the comments below the video!   https://www.youtube.com/watch?v=CN57Qpy_B-c